Strona główna mapa kontakt
Czcionka: mniejsza czcionka normalna czcionka większa czcionka
Kontrast Wersja kontrastowa
BIP

Nabór wniosków o dofinansowanie do zakupu pieca
2024-03-07
Obrazek Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Oleszyce na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Gminy Oleszyce realizowanych na zasadach określonych w Regulaminie przyjętym uchwałą Nr LVIII/384/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 stycznia 2023 roku, zwanej dalej uchwałą.

1. Składanie wniosków
Wnioski o udzielenie dotacji należy składać w terminie od dnia 08 marca 2024r. do dnia 15 maja 2024r.
- w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1
- za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce
- za pośrednictwem e-PUAP na skrytkę Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce ePUAP: /umigoleszyce/skrytka
- za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@oleszyce.pl

W przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem e-PUAP oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej wniosek należy podpisać elektronicznie Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Data złożenia wniosku rozumiana jest jako data złożenia ostatecznej poprawki wniosku do Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą według kolejności złożenia.
Wzór wniosku wraz z wymaganymi dokumentami stanowi załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/384/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 stycznia 2023 roku, jest dostępny:
- w Urzędzie Miasta i Gminy Oleszyce, ul. Rynek 1, 37-630 Oleszyce,
- na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oleszyce
 
2. Kryteria wyboru wniosków o udzielenie dotacji:
Ustala się następujące kryteria wyboru zadań do dofinansowania:

a) formalne, tj. wniosek o udzielenie dotacji powinien być złożony na właściwym formularzu, mieć wypełnione wszystkie wymagane pozycje, być opatrzony podpisem Wnioskodawcy, mieć
dołączone wszystkie wymagane załączniki;
b) merytoryczne, obejmujące zadania wymienione w uchwale.

Wnioski będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej. Wnioski niespełniające wymogów formalnych określonych w uchwale podlegają odrzuceniu. Po zakwalifikowaniu wniosku, Dotujący zawiadomi Wnioskodawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

Dotacja będzie przyznawana tylko na przedsięwzięcia, które będą realizowane po dniu złożenia wniosku.

Przyznanie dotacji następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej o udzieleniu dotacji, zwanej dalej umową. Wnioskodawca podpisując umowę o udzieleniu dotacji zobowiązuje się do realizacji zadania w terminach, zakresie i na zasadach w niej określonych.
Warunkiem uzyskania dotacji celowej jest zawarcie umowy na dofinansowanie źródła
ogrzewania przed rozpoczęciem inwestycji.
Dotacji nie podlegają koszty związane z wymianą źródła ogrzewania przed dniem zawarcia
umowy na realizację inwestycji.
 
3. Weryfikacja wniosków
 Po złożeniu wniosku następuje jego weryfikacja. Gdy wniosek jest kompletny, pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Oleszyce dokonują oględzin dotychczasowego źródła ciepła. Spisany zostaje protokół. Do dnia kontroli piec przewidziany do likwidacji nie może zostać zdemontowany. Jego dotychczasowe użytkowanie potwierdzi osoba kontrolująca. Należy w tym celu udostępnić lokal w ustalonym terminie.
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce pisemnie zawiadomi Wnioskodawców, którym przyznana została dotacja o terminie i miejscu podpisania umowy. Niestawienie się wnioskodawcy w terminie wyznaczonym na podpisanie umowy, będzie uznane za rezygnację wnioskodawcy z zawarcia umowy i dotacji.
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce pisemnie zawiadomi wnioskodawców o braku zakwalifikowania wniosku do otrzymania dopłaty.
 
4. Rozliczenie dotacji oraz wzór wniosku o rozliczenie dotacji.
Po wykonaniu zadania, Dotowany przedkłada Dotującemu wniosek o wypłatę dotacji na wymianę źródła ciepła wraz z załącznikami wskazanymi we wzorze wniosku oraz wszystkie wymagane dokumenty zgodnie z zapisami umowy, pod rygorem odmowy wypłaty przyznanej dotacji. Po pozytywnej weryfikacji złożonych dokumentów, dotacja zostanie przekazana
Dotowanemu w ciągu 14 dni od poprawnie złożonego wniosku o wypłatę dotacji.
Wnioski o wypłatę dotacji należy składać w terminie do 30 listopada 2024r.
Wzór wniosku o wypłatę dotacji stanowi załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/384/2023 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 27 stycznia 2023 roku, jest dostępny w Urzędzie Miasta i Gminy w Oleszycach, ul. Rynek 1 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Oleszyce.
 
5. Informacja o środkach odwoławczych.
Złożenie wniosku o udzielenie dotacji nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji. Rozstrzygnięcie o przyznaniu dotacji nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i nie przysługuje na nie odwołanie.

 

Czytano: 1059 razy
WARTO ZOBACZYĆ

Aktualności

Dodano: 2024-06-14
Dlaczego woda w kranie jest zanieczyszczona? Przyczyn pojawienia się brązowej wody w kranie może być kilka. Na szczęście najczęściej jest to stan ...
Dodano: 2024-04-18
Gmina Oleszyce otrzymała dofinansowanie do projektu pod nazwą: Przebudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce FEPK.02.06-IZ.00-003/23
Dodano: 2023-06-23
Burmistrz Miasta i Gminy Oleszyce ogłasza I przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego położonego na terenie gminy Oleszyce. Więcej informacji ...
Dodano: 2024-06-14
Dlaczego woda w kranie jest zanieczyszczona? Przyczyn pojawienia się brązowej wody w kranie może być kilka. Na szczęście najczęściej jest to stan ...
kalendarz wydarzeń
Wyświetl kalendarz na poprzedni miesiąc czerwiec 2024 Wyświetl kalendarz na następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 1
2
3456
7
89
10111213141516
17181920212223
24252627
28
2930 
archiwum
e-usługi
dokumenty do pobrania
BIP
aplikacja mobilna
epuap
[ZAMKNIJ] Nowe zasady dotyczące cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.